Makro rok - celoroční projekt interní komunikace | E15.cz

Makro rok - celoroční projekt interní komunikace

Makro rok - celoroční projekt interní komunikace
V dubnu zahájila společnost Makro projekt interní komunikace pod názvem Makro rok.
• 

Karel Hostka

Společnost Makro Cash & Carry ČR provozuje 13 velkoobchodních prodejen, tři pobočky Makro Drive in a zaměstnává více než 3500 zaměstnanců. V dubnu zahájila společnost projekt interní komunikace pod názvem Makro rok. Nápad přinesla a o realizaci se stará agentura Pleon Impact.

Cílem je posílení sounáležitosti mezi zaměstnanci napříč jednotlivými odděleními. Podpora týmového ducha a větší flexibilita včetně prohloubení znalosti jednotlivých oddělení má přispět k tomu, aby zaměstnanci dokázali odpovídajícím způsobem informovat zákazníky, a to i mimo vlastní oddělení. „V projektu Makro rok jsme se nechali inspirovat dvěma příslovími - Každý chvilku tahá pilku a Jeden za všechny, všichni za jednoho. Obě nám připomínají, že na společném výsledku se podílíme všichni, a zároveň symbolizují sezonnost jednotlivých oddělení. Projekt Makro rok je v historii prvním uceleným a dlouhodobým projektem v interní komunikaci společnosti. Jsme moc rádi, že se u našich zaměstnanců setkal s velkým úspěchem a že projekt přijali za svůj,“ vysvětluje Kateřina Pištorová, manažerka interní komunikace pro Makro Cash & Carry ČR.

Projekt odstartoval počátkem dubna a s ním se na jednotlivých pobočkách velkoobchodního řetězce objevily barvy, humor, dobrá nálada a také více pocitu sounáležitosti s kolegy z jiných oddělení, se kterými se zatím zaměstnanci znali jen od vidění. Makro rok zvyšuje motivaci, spolupráci a informovanost zaměstnanců, a také je baví. Odměny zaměstnanců společnosti Makro se v podstatě odvíjejí od obchodních výsledků, které závisí na spokojenosti zákazníků především z řady malých a středních podnikatelů. Vstřícný přístup a přátelská atmosféra v obchodech posilují loajalitu. To souvisí také s obeznámeností všech zaměstnanců se sortimentem a strategií ostatních oddělení - tedy nejen toho, v němž pracují. Jedině tak dokážou zákazníkovi vždy správně poradit a pomoci. Program Makro rok doplňuje školení Správného přístupu k zákazníkovi, které pořádá tréninkové oddělení a prochází jím pravidelně veškerý personál z prodejní plochy.

Každé oddělení má svůj měsíc

Makro rokMakro rokAutor:

Kampaň doprovází kreslené vizuály

Kampaň Makro rok doprovází obrázky a ikonky karikaturisty Martina Hrona. Společnost Makro s ním navázala spolupráci, když chtěla své zaměstnance zábavnou formou připravit na certifikační audit podle normy IFS Cash & Carry/Wholesale, který na centrále ve Stodůlkách probíhal v listopadu 2010 a postupně se po celý rok realizuje na všech prodejnách v České i Slovenské republice. Martin Hron tehdy veškeré informace zpracoval formou komiksů, což zaměstnance nadchlo, a tak se ho rozhodli poprosit o další spolupráci. Makro rok je vizuálně znázorněn v podobě vtipů z reálného prostředí prodejny a ikon představujících typické symboly jednotlivých oddělení. Pro celé období a především pro představení kampaně zaměstnancům byla vydána brožurka se základními informacemi. Každý měsíc se pak veselé obrázky objeví na celé ploše dveří mezi zázemím pro zaměstnance a prodejní plochou. Detaily a zajímavosti z každého oddělení se zaměstnanci dozvědí z každoměsíčního letáku umístěného ve stojánku na stolech ve všech jídelnách.

O tom, že se způsob komunikace formou zábavných obrázků setkal u zaměstnanců Makra s nadšením, svědčí i fakt, že Martin Hron nyní zdobí svými veselými kresbami i zdi a schodiště v zázemí jednotlivých prodejen. Zatím jsou jeho postavičky k vidění v Makru Stodůlky a Makru Průhonice, v září se objeví i v Ostravě. Aby to bylo ještě autentičtější, nechává se inspirovat místními zaměstnanci a obsahem jsou pravidla správného chování k zákazníkům. Originální nápad i forma provedení zaujala i centrálu společnosti v Düsseldorfu. Celá kampaň byla komunikována v interním elektronickém newsletteru i v časopise pro zaměstnance M+. Soutěže nejen o čokoládu

Aby byl Makro rok pro zaměstnance ještě poutavější, je spojen se soutěží jednotlivých prodejen, tzv. „Store měsíce“. Pracovníci se snaží o co nejvyšší spokojenost zákazníků a v soutěži se hodnotí zákaznická odezva. Zákazníci se na společnost obracejí se stížnostmi, podněty ke zlepšení, ale také s pochvalami a s poděkováním. Všechny jejich telefonáty, e-mailové zprávy a dopisy se vyhodnocují ve specializovaném call centru. Dále se sleduje největší procentuální nárůst prodejů mezi měsícem Makro roku a předchozím měsícem na daném oddělení.

„Storem měsíce“ se stává vždy prodejna s nejnižší negativní zpětnou vazbou ze strany zákazníků a současně s nejvyšším procentuálním měsíčním nárůstem prodejů na daném oddělení, například za červenec v oddělení Víno a nápoje. Odměna je lákavá, protože vítězný tým „Storu měsíce“ dostává každý měsíc čokoládovou medaili. V závěru celého projektu Makro rok bude vyhodnocen nejlepší tým - „Store roku“. Vítězové se mohou těšit na odměnu ve formě společného zážitku pro podporu týmového ducha. To nejdůležitější je ale popularita u ostatních kolegů, a také všechny hezké zážitky, které v rámci Makro roku čekají nejen na vítěze, ale na všechny zúčastněné.

Makro rokMakro rokAutor:

Zaměstnanci mají jasno

Pracovníci Makro/Metro si pochvalují větší pohodu na pracovišti, veselé kresbičky jako zdroj humoru, ale také netradiční přísun zajímavých informací, který ocení zejména ti, kteří ještě ve společnosti nepracují dlouho. „Jsem v Makru poměrně nový. Díky informacím z Makro roku jsem zjistil něco blíže i o jiných odděleních a navíc mě to inspirovalo také ta oddělení navštívit a detailněji si projít jejich sortiment, který je úplně jiný, než jaký jsem zatím poznal u nás na ,non-foodu‘ (spotřební zboží). Konkrétně mě potěšily sušené kalamáry, které jsem nikdy neochutnal a přiznám se, že bych sám nenašel odvahu si je koupit. Děkuji moc a těším se na další měsíce,“ říká například zaměstnanec Oddělení sezonního zboží Makro Průhonice. A zaměstnanci Oddělení čerstvých potravin dodávají: „U nás na ,freshce‘ (oddělení čerstvých potravin) je stále zima, stěžoval si jeden kolega. Doporučili jsme mu, ať jde na dovolenou na nápoje, protože tam je vedro jako na Sahaře, a toho písku!!! Nechápal.

Ukázali jsme mu plakát s komiksem a všichni jsme se u toho nasmáli. Od té doby používáme slogan ,Vedro jako u nápojů‘, což nikdo z nezasvěcených nechápe. Je to fajn příležitost, jak se pobavit, seznámit se se zaměstnanci jiných oddělení a alespoň zčásti poznat sortiment ostatních oddělení. Abychom nezapomněli, kreslené vtipy jsou cool!“ Zaměstnanec Oddělení ovoce a zeleniny z Makro Stodůlky si zase pochvaluje: „Dříve jsem žil jen svým oddělením a víc mne nezajímalo. Během své pracovní doby jsem neměl čas a ani chuť se zajímat o ostatní oddělení. Je velmi příjemné dostávat zajímavé informace prostřednictvím materiálů, kterými si mohu zkrátit chvíli při přestávce anebo si je odnést domů, kde se o mém pracovišti dozví i manželka s dětmi. Navíc zvolená zábavná forma komiksu mi při diskusi v kantýně přihrála nové kamarády z oddělení nápojů, když jsme nad komiksem vtipkovali.“

Autor: Karel Hostka
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!